Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 4 năm 2023

03:01 29/12/2022

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 4 năm 2023

Ngày 1 tháng 4

Màu tím. Thứ 7 tuần 5 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

Ngày 2 tháng 4 Chúa nhật

Màu đỏ. Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Các bài đọc

Kiệu lá: Mt 21,1-11. Thánh Lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27 hoặc 27,11-54.

Các xứ chầu một giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Khiết tịnh là gì?

T. Khiết tịnh là sự hòa nhập phái tính trong con người của mình cách thành công. Tính dục thực sự nhân bản khi được hòa nhập cách đúng đắn trong liên hệ giữa người và người. Khiết tịnh là một nhân đức luân lý, một ơn huệ của Thiên Chúa, một ân sủng, một hoa trái cuar Chúa Thánh Thần.

Ngày 3 tháng 4

Màu tím. Thứ 2 Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 4 tháng 4

Màu tím. Thứ ba Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Ngày 5 tháng 4

Màu tím. Thứ tư Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Ngày 6 tháng 4

Màu trắng. Thứ năm Tuần Thánh.

Các bài đọc

Sáng: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly – Kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Ngày 7 tháng 4

Màu đỏ. Thứ 6 Tuần Thánh. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Giữ chay và kiêng thịt. Các bài đọc: Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Khai mạc tuần 9 ngày kính Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 8 tháng 4

Màu trắng. Thứ bảy Tuần Thánh.

Tối: Cử hành Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Bài đọc 1: St 1,1-2,2 hoặc 1,1.26-31a.

Bài đọc 2: St 22,1-18 hoặc 22,1-2.9a.10-13.15-18.

Bài đọc 3: Xh 14,15-15.1a.

Bài đọc 4: Is 54,5-14.

Bài đọc 5: Is 55,1-11.

Bài đọc 6: Br 3,9-15.32-4,4.

Bài đọc 7: Ed 36,16-17a.18-28.

Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11.

Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10.

Ngày 9 tháng 4

Chúa nhật Lễ Phục Sinh. Tv tuần 1. Các bài đọc: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 hoặc nếu Thánh lễ ban chiều có thể đọc: Lc 24,13-35.

Các xứ chầu 1 giờ. Từ hôm nay đọc kinh: “Nữ Vương Thiên Đàng”.

Câu hỏi giáo lý

H. Nhân đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

T. Nhân đức khiết tịnh ddòi hỏi sự rèn luyện để làm chủ bản thân, như cách biểu lộ sự tự do nhân bản, hướng đến việc tự hiến bản thân. Để đạt được mục đích này, cần phải có sự giáo dục đầy đủ và thường xuyên, được thực hiện qua từng giai đoạn tăng trưởng.

Ngày 10 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 2,14,22b-33; Mt 28,8-15.

Ngày 11 tháng 4

Màu trắng. Thứ 3 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Ngày 12 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 3,1-10; Lc 24,13-15.

Ngày 13 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo.

Ngày 14 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Ngày 15 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

Ngày 16 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 2 Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa. Các bài đọc: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Câu hỏi giáo lý

H. Có những phương tiện nào giúp chúng ta sống khiết tịnh?

T. Có nhiều phương tiện như ân sủng Thiên Chúa, sự trợ giúp của các Bí tích, việc cầu nguyện, sự tự biết mình, việc thực hành khổ chế tùy theo những hoàn cảnh khác nhau, việc thực hành các nhân đức luân lý, đặc biệt là nhân đức tiết độ, nhằm để lý trí hướng dẫn các đam mê.

Ngày 17 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 tuần 2 Phục Sinh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Ngày 18 tháng 4

Màu trắng. Thứ 3 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Ngày 19 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

Ngày 20 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 21 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. Thánh Anxenmô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 22 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Ngày 23 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 3.

Các bài đọc: Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.

Câu hỏi giáo lý

H. Tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi sống đức khiết tịnh theo cách nào?

T. Các người Kitô hữu luôn nhìn Đức Kitô là khuôn mẫu đời sống khiết tịnh; họ đưoực mời gọi sống khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình: những người sống bậc đồng trinh hay đôcj thân của đời thánh hiến, là cách sống trổi vượt để sẵn sàng hiến mình cho Thiên Chúa với trọn tâm hồn; nhuững người lập gia đình được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng; những người không lập gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh bằng cách tiết dục.

Ngày 24 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. Thánh Phiđen Đíchmảigân, Linh mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 25 tháng 4

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. Lễ kính Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 26 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh (2012). Tại nhà thờ Chính tòa: Lễ trọng. Các nhà thờ khác trong Giáo phận: Lễ kính.

Ngày 27 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 28 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 9,1-20; Ga 6,52-59. Thánh Phêrô Sanen, Linh mục, tử đạo (Màu đỏ); Thánh Louis Maria Grignion de Montfort, Linh mục.

Ngày 29 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69. Lễ nhớ Thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 30 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 4. Các bài đọc: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục, Tu sĩ.

Khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.

Câu hỏi giáo lý

H. Những tội chính phạm đến đức khiết tịnh là những tội nào?

T. Những tội nặng phạm đến đức khiết tịnh, tùy theo bản chất của từng đối tươngj, đó là ngoại tình, thủ dâm, tà dâm, khiêu dâm, mại dâm, hiếp dâm, các hạnh vi đồng tính luyến ái. Các tội này là biểu hiện của đam mê dâm đãng. Nếu phạm các tội này với các trẻ vị thành niên, thì sẽ xúc phạm cách nặng nền hơn vào sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các em.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang