Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 1 năm 2023

02:06 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 1 năm 2023

Ngày 1 tháng 1 năm 2023 Chúa nhật

Chúa nhật 2 Giáng Sinh. Màu trắng. Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng. Các bài đọc: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hòa bình. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình.

Câu hỏi giáo lý

H. Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

T. Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho vaf không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết.

Ngày 2 tháng 1

Thứ 2 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Lễ nhớ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Badien, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 3 tháng 1

Thứ 3 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Danh Thánh Chúa Giesu. Các bài đọc: 1Ga 2,29-36; Ga 1,29-34.

Ngày 4 tháng 1

Thứ 4 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Thánh Elizabeth ann Seton. Các bài đọc: 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 5 tháng 1

Thứ 5 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Thánh Gioan Neumann, Giám mục. Các bài đọc: 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ngày 6 tháng 1

Thứ 6 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Các bài đọc: 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 hoặc Lc 3,23-38.

Ngày 7 tháng 1

Thứ 7 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Thánh Râymunđô, Linh mục. Các bài đọc: 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

Ngày 8 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật lễ Hiển Linh. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Câu hỏi giáo lý

H. Những việc nào đối nghịch với việc tôn trọng sự nguyên vẹn thể lý của con người?

T. Những việc đó là: bắt cóc, bắt người làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo lực, trực tiếp làm người ta vô sinh. Việc cắt bỏ một phần thân thể của một người chỉ được chấp nhận về mặt luân lý nếu mục đích là để chữa bệnh cho chính người đó.

Ngày 9 tháng 1

Thứ 2 tuần 1 mùa thường niên, màu trắng. Tv tuần 1. Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa. Các bài đọc: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

Ngày 10 tháng 1

Thứ 3 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

Ngày 11 tháng 1

Thứ 4 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

Ngày 12 tháng 1

Thứ 5 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 13 tháng 1

Thứ 6 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Thánh Hilariô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Màu trắng). Các bài đọc: Dt 4, 1-5; Mc 2,1-12.

Ngày 14 tháng 1

Thứ 7 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

Ngày 15 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật 2 mùa thường niên. Màu xanh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Câu hỏi giáo lý

H. Phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

T. Những người hấp hối có quyền được sống xứng đáng với phẩm giá vào những giây phút cuối cùng của đời sống trần thế, nhất là được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và các Bí tích, giúp họ gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

Ngày 16 tháng 1

Thứ 2 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

Ngày 17 tháng 1

Thứ 3 tuần 2 mùa thường niên. Màu trắng. Lễ nhớ Thánh Anton, viện phụ. Các bài đọc: Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Ngày 18 tháng 1

Thứ 4 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. Bắt đầu tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.

Ngày 19 tháng 1

Thứ 5 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 7,25-36; Mc 3,7-12.

Ngày 20 tháng 1

Thứ 6 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Thánh Phabiano, Giáo hoàng, tử đạo; Thánh Sêbastianô, tử đạo (màu đỏ). Các bài đọc: Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Ngày 21 tháng 1

Thứ 7 tuần 2 mùa thường niên. Màu đỏ. Lễ nhớ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Các bài đọc: Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Các bài đọc lễ tất niên (màu trắng): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

Ngày cuối năm: Hát kinh Tạ Ơn. Các bài đọc lễ giao thừa (màu trắng). Các bài đọc: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Ngày 22 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật 3 mùa thường niên. Tv tuần 3. Màu xanh. Các bài đọc: Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 hoặc 4,12-17.

Ngày đầu năm: Lễ cầu bình an cho năm mới. Lần hạt 50 (màu trắng). Các bài đọc: St 1,14-18; P1 4,4-8; Mt 6,25-34. Hoặc Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. Hoặc Is 11,1-9; C1 3,12-17; Ga 14,23-27. Thánh lễ chiều và tối cử hành lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên. Các xứ chầu 1 giờ.

Ngày 23 tháng 1

Màu trắng. Thứ 2 tuần 3 mùa thường niên. Ngày mồng 2 tết: Lễ cầu cho ông bà tổ tiên. Lần hạt 50. Các bài đọc: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Ngày 24 tháng 1

Màu trắng. Thứ 3 tuần 3 mùa thường niên. Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày mồng 3 tết: Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Lần hạt 50.

Các bài đọc: St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

Ngày 25 tháng 1

Màu trắng. Thứ 4 tuần 3 mùa thường niên. Lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Các bài đọc: Cv 22,3-16 hoặc 9,1-22; Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần cầu nguyện cho Kitô giaó hợp nhất.

Ngày 26 tháng 1

Màu trắng. Thứ 5 tuần 3 mùa thường niên. Lễ nhớ Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục.

Các bài đọc

Lễ nhớ: 2Tm 1,1-8 hoặc Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. Ngày thường: Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

Ngày 27 tháng 1

Màu xanh. Thứ 6 tuần 3 thường niên. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (màu trắng). Các bài đọc: Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

Ngày 28 tháng 1

Màu trắng. Thứ 7 tuần 3 thường niên. Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

Ngày 29 tháng 1 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 4 mùa thường niên. Các bài đọc: Xp 2,3; 3,12-13; Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a. Các xứ chầu 1 giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Phải đối xử với thân xác kẻ chết như thế nào?

T. Thi hài người quá cố phải được đối xử với lòng tôn trọng và bác ái. Hội thánh cho phép hỏa táng, nếu việc này không gây rắc rối cho đức tin về sự phục sinh thân xác.

Ngày 30 tháng 1

Màu xanh. Thứ 2 tuần 4 thường niên. Các bài đọc: Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

Ngày 31 tháng 1

Màu trắng. Thứ 3 tuần 4 thường niên. Lễ nhớ Thánh Gioan Boscô, Linh mục. Các bài đọc: Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang