Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó cha Giuse Trần Đăng Can

09:42 05/07/2023
hoc du

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse. !

TGM GP Bắc Ninh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang