Tắt Quảng Cáo [X]

Cần Làm Gì Khi bệnh nhân Hấp Hối mà Không Có Linh Mục Bên Cạnh ?

12:43 29/08/2021
hoc du

Nghi Thức trong Trường Hợp Khẩn Cấp Khi Không Có Linh mục hoặc Phó Tế Trong Thời gian Đại Dịch COVID-19.

Kinh Nguyện trong Giờ Chết Nghi Thức trong Trường Hợp Khẩn Cấp Khi Không Có Linh mục hoặc Phó Tế Trong Thời gian Đại Dịch COVID-19
Nghi Thức trong Trường Hợp Khẩn CấpKhi Không Có Linh mục hoặc Phó Tế Trong Thời gian Đại Dịch COVID-19

Rửa tội trong trường hợi Nguy Tử

(Nghi Lễ Rửa tội Trẻ Nhỏ, trang 91 (Nghi Lễ Rửa tội Trẻ Nhỏ của Ủy Ban Giám Mục Về Phụng Vụ – Saigòn 1970)

Mọi tín hữu (đúng ra, mọi người với ý hướng ngay lành) có thể ban phép rửa tội trong trường hợp nguy tử. Đọc Kinh Tin Kính và rồi đổ nước trên người đó, và dùng những lời thích hợp. Trong trường hợp rất nguy tử, Kinh Tin Kính có thể bỏ qua. Nước không cần làm phép. Tốt nhất, nên có sự hiện diện của một người làm chứng khác. Bí tích Rửa tội phải được ghi vào sổ của giáo xứ càng sớm càng tốt. Nếu là người lớn, khi khỏe lại, họ phải hoàn tất lớp giáo lý của Bí Tích Khai Tâm.

Trong trường hợp rửa tội cho người lớn, chỉ người được rửa tội trả lời những câu hỏi sau đây:

Thừa tác viên: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không?
Và các việc của ma quỷ không?
Và mọi sự sang trọng của ma quỷ không?

Trả lời:           Thưa từ bỏ.

Trong trường hợp rửa tội cho người lớn, chỉ có người được rửa tội trả lời những câu hỏi sau đây:
Trong trường hợp rửa tội trẻ nhỏ, mọi người hiện diện trả lời.

Thừa tác viên: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất không?
Trả lời: Thưa tin.

Thừa tác viên: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không?

Trả lời: Thưa tin.

Thừa tác viên: Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cữu không
Trả lời: Thưa tin.
Sau đó, thừa tác viên ban Bí tích Rửa tội, đọc rằng:
Thừa tác viên: (T.), Thầy (tôi) rửa tội cho con (anh/chị) nhân danh Cha
Thừa tác viên đổ nước trên đầu người được rửa tội lần thứ nhất
Thừa tác viên: và Con
Thừa tác viên đổ nước lần hai.
Thừa tác viên: và Thánh Thần.
Thừa tác viên đổ nước lần ba.
Xong.
Bí tích Rửa tội cần được ghi vào sổ của giáo xứ. Thông tin sau đây phải được ghi đầy đủ:
Tên và Họ của người được Rửa Tội: ____________________
Nơi và Ngày Tháng Năm Sinh: ____________________
Ngày Rửa tội: ____________________
Thành phố nơi Rửa tội: ____________________
Tên và Họ của Cha: ____________________
Tên và họ của Mẹ: ____________________
Người Chứng: ____________________
Thừa tác viên: ____________________

Ăn Năn Tội Cách Trọn

Mọi người có thể lãnh nhận lời xá giải. Trong những trường hợp đó, linh mục phải nhắc nhở người tín hữu “ăn năn tội cách trọn.” (Giáo Lý Công Giáo số 1452).

Ăn năn tội cách trọn bao gồm ước muốn chân thành được tha thứ các tội lỗi và quyết tâm xưng thú các tội trọng lúc sớm nhất có thể. Dựa vào lòng thương xót của Chúa, Hội Thánh dạy rằng một ước muốn như thế sẽ tha thứ các tội lỗi, kể cả tội trọng.

Mẫu đối thoại sau đây có thể dùng để giúp các tín hữu thực hành việc ăn năn tội cách trọn. Khi dùng nghi thức đối thoại này, người hướng dẫn cần tránh bắt chước việc cử hành Bí tích giải tội(chẳng hạn làm dấu thánh giá trên hối nhân, đưa tay trên hối nhân, hoặc dùng những lời xá giải của bí tích).

Thừa tác viên: [Để xứng đáng cử hành các bí tích, và] để chuẩn bị tham dự bàn tiệc thiên quốc, chúng ta hãy ăn năn các tội chưa xưng thú trong tòa giải tội, nhất là những tội trọng. Hãy xét mình và nhớ lại những tội đã phạm khiến chúng ta đau buồn, và tất cả những tội trọng chúng ta chưa xưng thú.

(Giữ vài giây phút im lặng để suy nghĩ trừ trường hợp nguy tử.)
Những câu hỏi để giúp hối nhân làm việc ăn năn tội cách trọn:
Thừa tác viên: Anh (chị/em) có đau buồn vì những tội anh chị em đã phạm trong cuộc sống bởi
vì anh chị em yêu mến Thiên Chúa và đã phản nghịch cùng Chúa, cùng Hội
Thánh, và cùng tha nhân không?
Hối nhân: Thưa có.
Thừa tác viên: Nếu có cơ hội, anh chị em có quyết tâm xưng thú những tội trọng anh chị em đã
phạm từ ngày chịu bí tích rửa tội mà anh chị em chưa xưng không?
Hối nhân: Thưa có.
Thừa tác viên: Anh chị em có muốn được Thiên Chúa thứ tha các tội lỗi đã phạm không?
Hối nhân: Thưa có.
Thừa tác viên: Anh chị em đã bày tỏ lòng thống hối trước mặt Thiên Chúa và thừa tác viên của
Hội Thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa anh chị em
đến cõi sống muôn đời. Amen.

Ơn Đại Xá

Từ Giáo Lý Công Giáo cho Người Lớn của Giáo Hội Cộng Giáo Hoa Kỳ (trang 244)

“Mọi tội lỗi mang theo các hậu quả. Nó phá hủy sự kết hợp với Thiên Chúa và Hội Thánh, làm suy yếu khả năng chống lại cám dỗ, và làm tổn thương tha nhân. Sự cần thiết của việc chữa lành các hậu quả này, một khi tội lỗi đã được tha thứ, được gọi là hình phạt tạm. Cầu nguyện, ăn chay, bố thí, và các việc lành phúc đức khác có thể tẩy xóa toàn bộ hoặc giảm thiểu các hình phạt tạm này. Vì ơn cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Kitô, Hội Thánh đưa ra một số kinh và việc làm cụ thể để lãnh ân xá hoặc sự tha thứ, nghĩa là, tha thứ toàn phần hay một phần các hình phạt tạm vì tội lỗi. Chúa Kitô, hành động qua Hội Thánh, mang lại sự chữa lành các hậu quả của tội lỗi khi một cá nhân đọc các kinh nguyện hoặc làm những công việc như thế.”

Các Điều kiện để lãnh Ân Xá bán phần

Người đã được rửa tội, không bị vạ tuyệt thông, và ở trong tình trạng của ơn sủng
Có ước muốn được lãnh Ân xá (bao gồm có lòng thống hối).
Làm các việc lành hoặc đọc các kinh nguyện được chỉ định [xem các kinh và việc làm cụ thể để
lãnh nhận ơn Đại xá đặc biệt trong mùa đại dịch này]
Có thể hưởng Ân xá hơn một lần trong một ngày.

Các Điều Kiện để lãnh Ơn Đại Xá

Thêm vào các điều kiện kể trên:

Quyết tâm xa lánh sự dính bén tội lỗi.

Xưng tội.

Rước lễ.

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Có thể lãnh nhận một lần cho một ngày.

Nếu không hội đủ các điều kiện trên, thì lãnh nhận phần nào ơn Đại xá

Hội Thánh ban ơn Đại xá cho những ai bị nhiễm đại dịch COVID-19. Như được ghi trong sắc lệnh, ơn đại xá bao gồm ba nhóm khác nhau: bệnh nhân cách ly, người chăm sóc, và các tín hữu nói chung. Thêm vào đó, hãy nhớ rằng ân xá của Hội Thánh cũng được dành cho những ai đang hấp hối. Trong trường hợp không thể hoàn tất những đòi hỏi của việc lãnh nhận ân xá (như Rước lễ, Xưng tội), thì ước muốn được thi hành những đòi buộc đó cũng đã đủ để lãnh nhận Ân xá.

Ơn Đại Xá được ban cho [1] các tín hữu bị nhiễm Coronavirus, người bị cách ly theo lệnh của cơ quan bảo vệ sức khỏe ở bệnh viện hoặc ở nhà riêng nếu, với ý muốn xa lánh tội lỗi, họ thông hiệp cách thiêng liêng, qua các phương tiện truyền thông, Thánh Lễ, đọc kinh Mân côi, đi Đàng Thánh Giá, hoặc các hình thức đạo đức khác, hoặc ít nhất họ đọc Kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, dâng những thử thách lên Chúa trong đức tin và các việc bác ái cầu nguyện cho tha nhân, với ý định chu toàn những đòi buộc (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), khi sớm nhất có thể.

[2] Nhân viên bảo vệ sức khỏe, thành viên gia đình và bất cứ ai, theo gương người Samaritanô nhân hậu, dấn thân vào nơi nguy hiểm dễ bị lây lan để săn sóc bệnh nhân bị Coronavirus theo lời của Chúa Cứu Thế: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho bạn hữu.” (Jn 15:13); họ cũng được lãnh nhận ơn Đại Xá như thế và theo các điều kiện yêu cầu.

Bộ Ân Xá Giáo Hoàng cũng ban ơn Đại xá kèm những điều kiện như thế trong cơn đại dịch hiện nay, và cho [3] các tín hữu viếng Mình Thánh Chúa, hoặc Chầu Thánh Thể, hoặc đọc Kinh Thánh  ít nhất nửa giờ, hoặc đọc kinh Mân Côi, hoặc đi đàng Thánh Giá, hoặc lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, với ý chỉ cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng xóa tan đại dịch, ban ơn chữa lành cho những ai đang lây nhiễm và ban ơn cứu rỗi cho những ai đã được Chúa gọi về.

Tóm lại

Thêm vào những điều kiện thông thường để lãnh ơn Đại xá (nếu có thể thực hành ngay), và với ý chỉ lánh xa tội lỗi, các kinh nguyện phải đọc và việc phải làm bao gồm:

Cho những người bị nhiễm COVID -19 hoặc đang bị cách ly hoặc tự cách ly; và cho những ai đang săn sóc họ (nhân viên y tế, gia đình, v.v):

Hiệp nhất trong tinh thần qua các phương tiện truyền thông (TV, radio, internet) để tham dự

Thánh lễ, đọc kinh Mân Côi, đi đàng Thánh Giá, hoặc các việc đạo đức khác; Hoặc

Đọc kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, và cầu nguyện với Đức Maria, dâng những thử thách của căn bệnh đang phải chịu (hoặc nguy cơ có thể lây nhiễm) với lòng tin vào Chúa và lòng yêu thương tha nhân.

Cho tất cả các tín hữu khác:

Viếng Mình Thánh Chúa hoặc chầu Thánh Thể, Hoặc đọc Kinh Thánh ít nhất nửa giờ, Hoặc đọc kinh Mân Côi, Hoặc đi đàng Thánh Giá, Hoặc lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa; VÀ Cầu xin Thiên Chúa toàn năng chấm dứt cơn đại dịch, an ủi các bệnh nhân bị lây nhiễm, và ban phần rỗi linh hồn cho những người đã chết.

Kinh Nguyện trong Giờ Chết

Trong những điều kiện thông thường, phép lành tòa thánh trong giờ chết – được ban bởi linh mục hay giám mục – bao gồm ơn Đại xá. Phép lành này được ban như một phần của nghi thức ban Của Ăn Đi Đàng (Ban Mình Thánh Chúa cho người hấp hối); phép lành này cũng có thể được ban khi cử hành việc Xức Dầu Bệnh Nhân hoặc Bí Tích Giải Tội. Điều quan trọng là, dù khi linh mục không thể hiện diện, Hội Thánh cũng cho phép các Kitô hữu, những người thường có thói quen cầu nguyện thường xuyên, được ban ân xá này, ngay cả trong trường hợp thiếu ba điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). Những điều kiện căn bản để lãnh nhận ơn Đại xá thường được áp dụng, bao gồm ý muốn hoàn toàn xa lánh tội lỗi. Nói cách khác, khác với một nỗ lực như phù phép để vào thiên đàng trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời và không có gì liên quan tới toàn bộ cuộc sống, việc ban ân xá dạy rằng Hội Thánh đồng hành với con cái mình trong hành động cuối đời này trong sự hoán cải, trở về trong tin tưởng và phó thác vào bàn tay của Chúa. Khác với những ân xá khác, ơn đại xá này có thể được lãnh nhận với các ân xá khác trong cùng một ngày.

Vì vậy, cùng một văn kiện ban hành Ơn Đại Xá Đặc Biệt trong mùa đại dịch có ghi rằng: Hội Thánh cầu nguyện cho những người không thể đón nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân hoặc Của Ăn Đi Đàng, phó dâng mỗi người và từng người cho lòng thương xót Chúa trong mầu nhiệm các thánh thông công và ban cho các tín hữu ơn Đại Xá lúc nguy tử, với điều kiện là họ làm đủ những đòi buộc và đọc vài kinh khi còn sống (trong trường hợp này Hội Thánh yêu cầu ba điều kiện cần thiết). Để được lãnh nhận ơn đại xá này nên dùng theo thánh giá hoặc thập giá (cf.Enchiridion indulgentiarum, no.12).

Nghi Thức Phó Dâng cầu cho Người Hấp Hối

Khi sự chết gần kề, có thể đọc các kinh nguyện quen thuộc như Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha. Hoặc Kinh cầu Các Thánh hoặc Thánh Vịnh 23. Sau đây là bản Kinh Cầu vắn tắt.

Khi sự chết như gần kề, có thể đọc kinh này:

Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi thế gian này. Nhân Danh Đức Chúa Cha toàn năng là Đấng đã tạo thành nên ông (bà/anh/chị). Nhân Danh Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống và là
Đấng đã chịu khổ hình vì ông (bà/anh/chị). Nhân Danh Chúa Thánh Thần là Đấng đã được ban xuống trong ông (bà/anh/chị). Hãy ra khỏi thế gian này, hỡi linh hồn Kitô hữu. Hôm nay, ông(bà/anh/chị) sẽ vào nơi bình an và ở bên Chúa trên núi thánh Sion, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, cùng Thánh Giuse, toàn thể các thiên thần và các Thánh của Chúa.

Sau khi chết, có thể đọc kinh này; đọc kinh xong, có thể làm dấu Thánh giá trên trán người vừa qua đời.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, chúng con xin phó dâng tôi tớ Chúa là X (tên thánh) cho Chúa, để kẻ qua đời được sống với Chúa, và xin Chúa lấy lòng từ bi mà tha thứ những tội lỗi cho X… đã phạm vì bản tính loài người yếu đuối. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen

Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang