Tắt Quảng Cáo [X]

Bí Tích Truyền Chức Thánh

02:45 19/08/2021
hoc du

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?
Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?
Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.
Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh khi nào?
Trong bữa tiệc ly.
Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?
– Rao giảng Lời Chúa và chúc lành.
– Dâng Thánh Lễ.
– Ban các bí tích.
– Cai trị và phục vụ dân Chúa.
Tại sao Linh Mục không được lập dia đình?
– Noi gương Chúa Giêsu.
– Linh Mục của tất cả gia đình, không bị ràng buộc bởi ai, cứu vớt mọi linh hồn, phục vụ mọi người.
Bổn phận của người tín hữu đối với Linh Mục như thế nào?
– Cầu nguyện cho các Linh Mục.
– Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa.
– Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.
Có mấy nghi lễ truyền chức?
Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.
Ai ban bí tích Truyền Chức Thánh?
Ðức Giám Mục.
Ai được lãnh bí tích Truyền Chức Thánh?
Là người nam, độc thân, Công Giáo tốt, đã chuẩn bị bằng học hỏi, tự do, có ý muốn lãng nhận và được Ðức Giám Mục chấp thuận.
Dấu bí tích Truyền Chức Thánh là gì?
– Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt.
– Ðức Giám Mục đặt tay trên đầu người được lãnh chức – nói lên việc ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ơn thánh của Người.
Công việc của Phó Tế là gì?
Các phó tế phục vụ dân bằng sự rửa tội, tuyên đọc và rao giảng Lời Chúa, cho rước lễ, làm phép cho các đôi tân hôn trong bí tích Hôn Phối.
Có máy loại Phó Tế?
Có hai loại phó tế. Những phó tế đang chuẩn bị lên chức linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh viễn. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt đời.

Bí Tích Truyền Chức Thánh
Bí Tích Truyền Chức Thánh

Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh?

333. Hỏi:Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh?
Thưa: Chỉ có những người nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội mới có thể lãnh nhận thành sự Bí tích Truyền chức. Hội thánh biết mình bị ràng buộc với sự chọn lựa của chính Chúa. Không ai có quyền đòi hỏi được lãnh nhận Bí tích Truyền chức. Nhưng chỉ có thẩm quyền của Hội thánh mới đưa ra phán quyết về khả năng của các ứng viên.
334. Hỏi: Người lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh có buộc phải sống độc thân không?
Thưa: Hàng Giám mục luôn bị buộc phải sống độc thân. Ðối với hàng linh mục, trong Giáo hội La tinh, theo cách thông thường chỉ chọn các tín hữu phái nam đang sống độc thân và muốn giữ luật độc thân “vì Nước Trời” (Mt 19, 12). Trong các Giáo hội Ðông Phương, một người sau khi đã được truyền chức linh mục thì không được phép kết hôn. Những người đã lập gia đình có thể lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn.
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang