Tắt Quảng Cáo [X]

Bệnh nhân bất tỉnh và Ảnh Áo Đức Bà – Câu chuyện từ Lm. Đoàn Quang, CMC

10:12 16/12/2022
hoc du

Bệnh nhân bất tỉnh và Ảnh Áo Đức Bà – Câu chuyện từ Lm. Đoàn Quang, CMC
Bà Nguyễn Thị Chín, số nhà 92 liên gia 30, đường Quan Sứ thuộc quận 11, Sàigòn, chịu phép thánh tẩy năm 1960, chồng là Đỗ Văn Phúc đạo dòng, gia đình rất khô đạo.

Năm 1965, bà chín bị xe đụng, được đem vào nhà thương băng bó, sau đem về nhà, vẫn mê man bất tỉnh, người nhà cuống cuồng cho là ma ám liền đi cúng quan, mời đồng bóng!  Nhưng bà Chín tình trạng càng trầm trọng thêm.  Lúc này ông Phúc mới vội vã tìm cha sở làm các phép sau hết cho bà.

Cha sở cùng với một hội viên Legio Mariae ra đi, đem theo Mình Thánh Chúa.  Tới nơi kẻ liệt đã bất tỉnh, Cha đành giải tội thiêng liêng, xức dầu rồi toan đem Mình Thánh về.  Người hội viên Legio cầu xin Đức Mẹ tha thiết rồi lấy áo Đức Bà Xanh quàng vào cổ bệnh nhân đọc một kinh Kính Mừng với lời than van: “Lạy Trái Tim Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng tôi khi nay và trong giờ lâm tử.”  Rồi xin cha sở hoãn việc ra về một chút nữa, và quay sang bên bệnh nhân nói: “Nếu kẻ liệt còn tỉnh, xin động đậy tay xem nào?  Bệnh nhân giơ tay lên một chút.  Nếu kẻ liệt tỉnh hơn nữa thì mở mắt kêu theo tôi: ‘Giêsu, Maria, Giuse’.”

Kẻ liệt làm theo và sau đó tỉnh táo như thường ăn năn tội, xưng thú tội lỗi và rước Mình Thánh Chúa trong vòng mười phút.  Sau đó đã qua đời êm ái.

Thật Mẹ đã làm phép lạ qua ảnh Áo của Mẹ.

(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 425)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang