Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Khẩn! Ngay lúc này 3 Linh Mục lộng hành quá, bất tuân Đức Giám Mục Bản Quyền – Xin cầu nguyện

02:06 07/02/2023
hoc du
Với phẩm phục tu sĩ Công giáo rất đẹp. Ba Linh mục khác tại Việt Nam vừa lên tiếng, xin chia sẻ để cảnh giác mọi người:


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang