Tắt Quảng Cáo [X]

八月二日, 常年期第十八周星期一

07:08 01/08/2021

進堂詠, 天主,求你快來拯救我;上主,求你速來扶助我。上主,你是我的助佑、我的救援,求你不要遲延。(詠70:2-6

進堂詠, 天主,求你快來拯救我;上主,求你速來扶助我。上主,你是我的助佑、我的救援,求你不要遲延。(詠70:2-6

集禱經

上主,我們感謝你廣施仁慈,使我們能認識你是宇宙的創造者和掌管萬物的主宰;求你繼續扶助你的僕人,不斷更新我們、保守我們。因你的聖子、我們的主耶穌基督,他和你及聖神,是唯一天主,永生永王。亞孟。

讀經一(我獨自不能抱著這百姓。)

恭讀戶籍紀 11:4-15

以色列子民哭泣說:「誰給我們肉吃?我們記得:在埃及我們可隨便吃魚,還有胡瓜、西瓜、韭菜、葱和蒜。現在我們的心靈憔悴,我們眼見的除「瑪納」外,什麼也沒有。」「瑪納」形似胡荽種子,色彩有如珍珠。人民四散收集,用磨研細,或在臼內搗碎,在鍋內煮了做成餅,它的滋味有如油餅的滋味。夜間露水降在營上時,也降下「瑪納」。

梅瑟聽見百姓家家戶戶,各在帳棚門口悲哭。上主非常忿怒,梅瑟見了也很難受,遂對上主說:「你為什麼難為你的僕人?為什麼我在你眼中不蒙寵幸,竟將管理這百姓的擔子全放在我身上?莫非是我懷孕了這百姓,或是我生了他們,你竟對我說:你要懷抱他們,如同褓母懷抱乳兒,直到進入你對他們的祖先所誓許的地方?我從那裏拿肉給這百姓吃?因為他們向我哭訴說:給我們肉吃!我獨自不能抱著這百姓,這為我太重。若你願這樣對待我,如果我在你眼中得寵,求你殺了我吧!免得我受這苦楚。」——上主的話。

(默想片刻)

答唱詠 詠81:12-13,14-15,16-17

【答】:請眾向助佑我們的天主歡舞。

領:我的百姓沒有聽我的呼聲,以色列人也沒有服從我的命令。因此,我就任憑他們的心靈頑硬,讓他們隨自己的私意而行。【答】

領:如果我的百姓聽了我的命令,以色列人隨從我的道路而行,我立刻就會壓迫他們的敵人,轉過手打擊難為他們的仇人。【答】

領:仇恨上主的人必來向他歸順,仇人的厄運從此要永久常存。但我要以麥子的精華養育選民,以石中的蜂蜜使他們得到飽飫。【答】

福音前歡呼

領:亞肋路亞。

眾:亞肋路亞。

領:人生活不只靠餅,也靠天主口中所發的一切言語。

眾:亞肋路亞。

福音(耶穌望天祝福了,把餅擘開,遞給門徒,他們再分給群眾。)

恭讀聖瑪竇福音 14:13-21

耶穌一聽若翰的死訊,就從那裏上船,私下退到荒野地方;群眾聽說了,就從各城裏步行跟了他去。他一下船,看見一大夥群眾,便對他動了憐憫的心,治好了他們的病人。到了傍晚,門徒到他跟前說:「這地方是荒野,時候已不早了,請你遣散群眾吧!叫他們各自到村莊去買食物。」耶穌卻對他們說:「他們不必去,你們給他們吃的吧!」門徒對他說:「我們這裏什麼也沒有,只有五個餅和兩條魚。」耶穌說:「你們給我拿到這裏來!」遂又吩咐群眾坐在草地上,然後拿起那五個餅和兩條魚,望天祝福了;把餅擘開,遞給門徒,門徒再分給群眾。眾人吃了,也都飽了;然後他們把剩餘的碎塊收了滿滿十二筐。吃的人數,除了婦女和小孩子外,約有五千。——上主的話。

(講道後默想片刻)

獻禮經

仁慈的上主,求你聖化這些禮品,並悅納我們生活的奉獻,恩賜我們自己也成為呈奉給你的永恆獻禮。因主耶穌基督之名,求你俯聽我們的祈禱。亞孟。

領主詠

主說:我是生命的食糧;到我這裏來的,永不飢餓;信從我的,總不口渴。(若6:35)

(領主後默禱片刻)

領聖體後經

上主,你以天上的神糧養育了我們,求你不斷支援我們、保護我們,使我們堪當承受永恆的救恩。因主耶穌基督之名,求你俯聽我們的祈禱。亞孟。

Bạn có thể quan tâm

Thần học dùng để làm gì?

Nhân dịp trao giải Ratzinger 2022 cho thần học gia Michel Fédou, một bàn tròn thảo luận đã được tổ chức tại Trung tâm Sèvres với chủ đề “Thần học phục vụ dân Chúa”. Nhà thần...

lên đầu trang