Tắt Quảng Cáo [X]

Địa Điểm

Cây thông làm từ hàng ngàn vỏ ốc, sò, hàu,… được xác nhận Kỷ lục Việt Nam

“Chúng tôi đã đăng ký với Tổ chức kỷ lục Việt Nam về cây thông Noel 5 tầng tán lá ở trên. Qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục là Cây thông Noel làm từ vỏ của các loài nhuyễn thể cao nhất Việt Nam. Việc trao chứng nhận của Tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ diễn ra vào đêm ngày 24/12 tới đây” - linh mục Hoàng Trung Hoa chia sẻ.

lên đầu trang