Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Một Tu sĩ Linh mục dòng Anh Em Hèn Mọn, OFM mới được Chúa gọi về

10:20 30/07/2022
hoc du
XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO TU SĨ LINH MỤC GENTIL TRẦN ANH THI OFM của Dòng Anh Em Hèn Mọn chúng con.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN GENTIL được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Linh mục Gentil sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen !


Nguồn: Dòng Anh Em Hèn Mọn

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang