Tắt Quảng Cáo [X]

Đi dự lễ ngày Chúa nhật mà trễ mất bài đọc 1 hay trễ cả hai bài đọc thì có thành không?

12:04 05/02/2023

Thưa Cho cho con hỏi đi dự lễ ngày Chúa nhật mà trễ mất bài đọc 1 hay trễ cả hai bài đọc thì có thành không? Và có phải đi lại lễ khác không?

Linh Phi Quang trả lời:

Luật của Giáo Hội không xác định thế nào “mất lễ” và do đó, chúng ta phải nại tới những suy luận hợp lý.

Thánh Lễ gồm hai phần chính rõ rệt: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. “Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể làm thành một hành vi phụng tự duy nhất” (SC 56). Theo sự nhận định thông thường của ta thì bất cứ một biến cố hay sự việc gì bị coi là không thành khi thiếu những yếu tố chính. Đi dự tiệc mà không ăn thì đâu có ý nghĩa. Nếu thiếu một phần chính yếu của Thánh Lễ thì không thể coi Thánh Lễ là thành sự được. Một phần của Thánh Lễ bị coi là thiếu khi thiếu quá nửa phần đó. Nếu quá nửa phần Lời Chúa bị thiếu thì coi như phần đó không thành.

Điều quan trọng hơn chúng ta cần phải ý thức: Thánh Lễ là một biến cố vô cùng quan trọng, một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta không thể dùng “toán học” để đo lường những yếu tố của Thánh Lễ. Chúng ta không thể xác định một bài đọc nếu thiếu bao nhiêu chữ thì kể là thiếu. Chúng ta hãy tự hỏi lương tâm của mình khi đi tham dự Thánh Lễ có tâm tình nào? Chỉ giữ luật “tối thiểu” hay vì tình yêu mến nồng nàn đối với Chúa là Cha nhân lành của ta? Chúng ta có chủ ý coi thường và không muốn đến tham dự Thánh Lễ đúng giờ, hay chỉ vì một bất trắc ngoài ý muốn làm ta đến muộn? Kiểm xét tâm tình, ý hướng thì quan trọng hơn là tìm những “đáp số” toán học cho những vấn đề luân lý.


Nguồn: Tin Công Giáo 24H

 

Bạn có thể quan tâm

Căng đét !

Không nghĩ tới thì thôi ! Nghĩ là teo não … Đạo gì kỳ ! Đạo gì mà lại tôn thờ cây thánh giá. Bằng chứng là hàng năm, ngày 14 tháng 9, cả...

lên đầu trang