Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Vui Lớn Giáo Phận Kon Tum Về Thánh Lễ ở Giáo Họ Lúc Này – Xin Cầu Nguyện Giáo Hội Công Giáo VN

01:27 25/04/2023
hoc du

Tạ ơn Chúa, xin cho giáo họ mỗi ngày càng phát triển nhờ ơn Chúa.
—————
Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Họ Mô Rai, Giáo Xứ Rờ Kơi – Kon Tum

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang