Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Vui Lớn Giáo Phận Kon Tum Về Thánh Lễ ở Giáo Họ Lúc Này – Xin Cầu Nguyện Giáo Hội Công Giáo VN

01:27 25/04/2023

Tạ ơn Chúa, xin cho giáo họ mỗi ngày càng phát triển nhờ ơn Chúa.
—————
Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Họ Mô Rai, Giáo Xứ Rờ Kơi – Kon Tum

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang