Tắt Quảng Cáo [X]

Thư kêu gọi của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐGM Việt Nam

01:50 22/05/2021

Xin kính chào vị, lời đầu tiên tôi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong sự đe dọa của đại dịch, cũng như những người đã vượt qua cơn đại dịch. Tôi cám cơm ban truyền thông HĐGM…

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày đề án thực hiện Thư kêu gọi “Thương quá Sài Gòn ơi!” của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Xin kính chào vị, lời đầu tiên tôi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong sự đe dọa của đại dịch, cũng như những người đã vượt qua cơn đại dịch. Tôi cám cơm ban truyền thông HĐGM…

lên đầu trang