Tắt Quảng Cáo [X]

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

11:56 08/04/2023
hoc du

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha thường dâng Thánh Lễ Phục Sinh và ban phép lành Urbi et Orbi (cho Roma và toàn thế giới).

Các sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha:

Đức Phanxicô:

Năm 2022: Bình an cho anh em!

năm 2021: Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại

Năm 2020: Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã sống lại!

Năm 2019: Chúa Kitô sống

Năm 2018: Chúa Giêsu, hạt lúa gieo vào lòng đất

Năm 2017: Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh

Năm 2016: Chúa Giêsu là an bình của chúng ta

Năm 2015: Thiên Chúa đã tôn vinh Người

Năm 2014: Hãy đến và xem!

Năm 2013: Tình thương đã chiến thắng

Đức Bênêđictô XVI:

Năm 2012: Tôi đã thấy Chúa

Năm 2011: Trời và đất đều hân hoan

Năm 2010: Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang