Tắt Quảng Cáo [X]

Phép lạ: Đức Mẹ La Vang chữa lành Cha Mathêu Đức

11:49 22/03/2022

Linh mục Mathêu Hồ Tấn Đức, cha sở Hạnh Thông Tây, hạt Gia Định. Ngài bị bệnh nằm liệt giường, vô phương cứu chữa suốt 4 tháng…

Chúng tôi đi viếng Đức Mẹ lần nầy là vì cha Mathêu Đức, cha sở Hạnh Thông Tây, hạt Gia Định năm nay đã 58 tuổi, năm kia cha đau nặng, đau trong ruột, ăn uống không đặng, đau đã nhiều năm, một ngày một yếu.

Sau hết chẳng còn làm việc được, nằm luôn bốn tháng, bệnh một ngày một thêm nặng. Khi thấy cha nằm thì coi như xác chết nằm đó mà chưa liệm. Chạy đủ thầy danh tiếng, chân đã sưng nhiều, sưng tới trên bụng.

Thầy thuốc Tây, Nam đủ hết, bệnh cứ một ngày một nặng thêm. Các Cha cùng bổn đạo tới thăm ai nấy đều rơi nước mắt, sợ nay mai cha sẽ lìa thế. Những kẻ tới thăm thì nói chuyện nho nhỏ với nhau kẻo người mệt. Ấy chỉ dấu là bệnh nặng quá. Tờ trối cha đã làm rồi. Mọi sự hồn xác cha đã sắp đặt hầu lên đường xa!

Bây giờ là lúc thiên hạ ngã lòng thì mới rõ phép Chúa. Nhớ lại Đức Mẹ La Vang đã chữa vợ thầy Thạnh tại Cầu Kho, cũng đau nặng mà Đức Mẹ cứu. Bà nầy khi mạnh đã đi tạ ơn Đức Mẹ, lần ấy có lấy cỏ tại La Vang đem về. Biết vậy, cha sai người đi xin chút cỏ ấy, rồi xin đưa viết chì và giấy. Cha nằm mà viết lời nguyện như sau:

“Kính lạy Đức Mẹ khoan nhơn hay thương giúp kẻ ngặt nghèo và chẳng hề từ rảy lời kẻ tin cậy, cầu khẩn cùng Đức Mẹ. Nay bệnh con đã cùng thế, ai nấy đều nói không còn trông đặng thuốc thế gian. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, là ngày riêng của Đức Mẹ. Xin Mẹ dùng quyền phép Mẹ và lòng nhân từ Mẹ mà cứu chữa con. Nầy có chút dấu tích Mẹ nơi cung thánh La Vang, con xin dùng chút nầy như thuốc Mẹ bởi trời ban xuống. Xin Mẹ làm cho con được lành các bệnh hoạn trong mình. Mẹ cứu con thì con sẽ đến nơi cung thánh La Vang mà tạ ơn Đức Mẹ và dâng mình lại cho Đức Mẹ mà làm tôi Chúa, cho sáng danh con Đức Mẹ và sáng danh Đức Mẹ cho đến muôn đời. Amen.” 02. Avril 1921.

Cho uống nước có chút cỏ La Vang vào và đọc kinh ấy ba ngày. Còn thuốc trị bệnh thì cha vẫn rước lại thầy Annam hốt thuốc xưa nay cho cha.

Thầy bốc thuốc và cho cha ăn cơm như người thường, thầy biểu cha cứ ăn, không sao. Sự lạ! Chút tròng đỏ trứng gà không tiêu mà bây giờ ăn cơm đặng liền. Đó, khỏi ba ngày uống nước cỏ La Vang, đọc kinh cha viết đó, còn thuốc thì vẫn thuốc thầy xưa nay, không phải danh sư mà bệnh một ngày một giảm.

Cách ít bữa cha đã làm lễ được rồi kiệu ảnh trong họ mà tạ ơn Đức Mẹ. Trong buổi kiệu có ít cha đến, có vợ chồng thầy Lê Phát An, vợ chồng thầy Thạnh đến xem lễ cha làm tạ ơn Đức Mẹ tại Hạnh Thông Tây. Sau đó cha chờ lệnh Đức cha cho phép đi La Vang mà tạ ơn Đức Mẹ như lời cha đã khấn nguyện.

Nhà thờ Hạnh Thông Tây, địa chỉ: 53/7 Quang Trung, P.11 Quận Gò Vấp

Khi cha Mathêu Đức được ơn Đức Mẹ mà lành bệnh thì mọi người đều lấy làm lạ. Có kẻ không muốn tin cha mạnh, tưởng đồn huyển vì có gặp hồi đau và biết là bệnh nặng không thể chữa được, mà nay nghe mạnh, làm Lễ được, giảng dạy được như thường, cha nói khá hơn lúc chưa đau nữa thì lấy làm lạ quá, đi thăm thấy thất kinh.

Người ta nghĩ khác nhưng Chúa làm khác, mà việc Chúa làm thì trí người đời không hiểu hết được.

Khi thấy khá rồi thì cha xin phép Đức cha đi viếng Đức Mẹ tại La Vang mà tạ ơn. Đức Cha sợ ngài chưa mạnh thiệt mà lỡ dọc đường e bất trắc gì chăng nên bảo đợi một năm. Năm sau dù chưa đúng kỳ Đức cha nói, nhân dịp tháng nghỉ nên cha xin Đức cha cho phép đi và xin một Cha Chủng Viện coi giáo xứ thế mình.


Nguồn: Mẹ La Vang

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang