Tắt Quảng Cáo [X]

Người Công giáo có thể rút tên ra khỏi sổ rửa tội được không ?

09:21 30/01/2022
hoc du

Trong những năm gần đây, nhiều người tìm cách “xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội”, họ muốn rút tên ra khỏi sổ đăng ký của giáo xứ, như thế là chính thức “từ chối” giáo dục và cắt đứt quan hệ với Giáo hội công giáo. Có thể được không?

Sức mạnh thiêng liêng của bí tích rửa tội không thể xóa bỏ. Giáo lý Giáo hội công giáo tuyên bố, “kết hợp với Chúa Kitô bằng phép rửa tội, người được rửa tội được cấu hình theo Chúa Kitô (cf. Rm 8, 29). Bí tích rửa tội đóng ấn tín kitô, một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa tính cách thuộc về Chúa Kitô của chúng ta. Không tội lỗi nào có thể xóa ấn tín này, dù tội ngăn không cho người đã được rửa tội có được hoa trái của sự cứu rỗi. Mang dấu ấn một lần là mang cả đời, phép rửa tội không thể làm lại.” (số 1272).

Điều này có nghĩa dù một người phạm tội chống Chúa và chính thức “từ chối” Chúa, thì hành động này cũng không xóa nhòa dấu ấn thiêng liêng của phép rửa tội để lại. Sách Giáo lý nói thêm “dấu ấn của Chúa” (Dominicus character) là dấu ấn mà Thần Khí đã đánh dấu “chúng ta cho ngày cứu chuộc”. Vì thế “phép rửa tội là ấn tín của sự sống đời đời”. Người tín hữu sẽ “giữ dấu ấn” này đến cùng, nghĩa là ai vẫn trung thành với các đòi hỏi của phép rửa tội, sẽ mang “dấu ấn đức tin suốt đời.” (số 1274)

Dấu ấn rửa tội không phải là tấm vé vào Nước Trời, nhưng nó đánh dấu linh hồn của người sẽ được Chúa phán xét theo dấu này. Ý thức điều này, vì bản chất vĩnh viễn của phép rửa tội, linh mục không thể rút tên ai ra khỏi sổ đăng ký giáo xứ. Tuy vậy có một số người đã được rửa tội xin xóa tên mình ra khỏi sổ. Ở Pháp, các ghi chú bên lề có thể được ghi vào sổ. Nhưng công lý cho rằng việc đăng ký không xâm phạm đến đời sống riêng tư và cũng sẽ không có việc xóa hoàn toàn và đơn thuần tên của một người đã được rửa tội trong sổ đăng ký.

Chúa kiên nhẫn vô hạn

 

Cũng vậy, một người không thể rửa tội hai lần. Nếu lần rửa tội đầu tiên đã có giá trị, thì một người công giáo đã chính thức từ chối đức tin, họ sẽ không cần rửa tội thêm một lần khi họ đổi ý muốn vào đạo lại. Họ thành tâm xin nhận bí tích hòa giải (và hoàn tất mọi việc ăn năn hối cải các tội đã phạm) thì các tội sẽ được xóa và họ khôi phục lại được tính nguyên sơ của phép rửa tội.

Cũng một cách này, các người vô thần và các người theo phái Satan khi ăn năn hối cải, trong niềm hân hoan, họ được đón nhận vào gia đình kitô và không cần phải rửa tội lại. Thiên Chúa kiên nhẫn vô cùng và dù chúng ta có phiêu lưu ra khỏi các lời hứa của phép rửa tội, thì Chúa cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài là “Mục tử của Nước Trời” sẽ không bao giờ ngơi nghỉ đi tìm chúng ta. Chỉ cần chúng ta để cho Ngài tìm thấy và chấp nhận tình yêu của Ngài trong đời sống mình.

Marta An Nguyễn dịch

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang