Tắt Quảng Cáo [X]

Lời cầu nguyện trước lúc lái xe

02:24 04/08/2021
hoc du

Lạy Chúa Giêsu, những người này đặc biệt với con, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ. Khi chúng con lái xe xin Chúa dẫn đường và giữ chúng con khỏi tai ƞạn.

Lạy Chúa, cuộc lữ hành của con khởi đầu và kết thúc trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những người này đặc biệt với con, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ. Khi chúng con lái xe xin Chúa dẫn đường và giữ chúng con khỏi tai ƞạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con được minh mẫn trí óc để vững chắc tay lái. Amen.
Lạy Chúa Giêsu,
xin Chúa dẫn đưa chúng con
đến nơi an toàn và đúng giờ,

Khi chúng con lái xe,
Xin Chúa dẫn đường,
và giữ gin chúng con an toàn.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin Chúa ban cho con
được minh mẫn trí óc
để vững chắc tay lái,

Xin dạy con,
Phải có trách nhiệm trên đường đi
để con biết tuân thủ luật giao thông
Xin cho con biết bắt đầu

Và kết thúc hành trình cùng với Chúa
Vì Chúa là Người dẫn đường cho con.
Amen

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang