Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 5 năm 2023

03:03 29/12/2022

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 5 năm 2023

Tháng năm tháng Kính Đức Mẹ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận điạ vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tinhf con thảo yêu mến Mẹ chúng ta noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

Tháng 5 tháng kính Đức Mẹ
Tháng 5 tháng kính Đức Mẹ

Ngày 1 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 11,1-18; Ga 10,11-18. Thánh Giuse Thợ – Ngày quốc tế lao động.

Ngày 2 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. Lễ nhớ Thánh Athanaxiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trung Nghĩa (1996).

Ngày 3 tháng 5

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: 1Cr 15,1-8; Ga14,6-14.

Lễ kính Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ.

Ngày 4 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cam Lâm (2022).

Ngày 5 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 6 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Ngày 7 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 1. Các bài đọc: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

Câu hỏi giáo lý

H. Tại sao giới răn thứ 6 “Ngươi hông được ngoại tình” lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với đức khiết tịnh?

T. Dù trong bản văn Thánh Kinh về Mười điều răn, chúng ta chỉ đọc “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình” (Xh 20,14), nhưng Truyền thống Hội thánh vẫn theo sát các giáo huấn luaan lý của Cựu Ước và Tân Ước, luôn xem giới răn thứ sáu như bao gồm tất cả các tội phạm đến đức khiết tịnh.

Ngày 8 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Ngày 9 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 10 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Ngày 11 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Ngày 12 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Thánh Nêrêô và Thánh Akilêô, tử đạo; Thánh Păngraxiô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 13 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Đức Mẹ Phatima.

Ngày 14 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là trách nhiệm của chính quyền dân sự đối với đức khiết tịnh?

T. Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng có trachs nhiệp góp phần tạo ra một môi trường xã hội thuận lợi cho đưcs khiết tịnh. Nhờ những luật lệ thích hợp, chính quyền phải ngăn chận việc bành trướng các trọng tội nghịch với đức khiết tịnh đã kể trên, đặc bieẹt để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người yếu đuối.

Ngày 15 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nhượng Bạn (2004) và nhà thờ Thu Chỉ (2008).

Ngày 16 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 17 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Ngày 18 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,1-8; Ga 16,16-20. Thánh Gioan 1, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 19 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,9-18; Ga 16,10-23a.

Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Ninh Cường (2022).

Ngày 20 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Thánh Bênađiô Xiêna, Linh mục.

Ngày 21 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 7 Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên. Lễ Trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

Các xứ chầu một giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Tình yêu hôn nhân, gồm cả tính dục được Thiên Chúa đinhj hướng vào hôn nhân, có được những điều tốt lành nào?

T. Đối với những người đã được rửa tội, những điều tốt lành cuar tình yêu hôn nhân, một tình yêu đã được thánh hóa bằng Bí tích Hôn phối, đó là sự duy nhất, chung thủy, tính bất khả phân ly và sẵn sàng đối với việc truyền sinh.

Ngày 22 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 3. Các bài đọc: Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Thánh Rita Cascia, nữ tu.

Ngày 23 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

Ngày 24 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 25 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 22,30;23.6-11; Ga 17,20-26.

Thahs Bêđa khả kính, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh; Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng; Thánh nữ Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ.

Ngày 26 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Lễ nhớ Thánh Philípphê Nêri, Linh mục.

Ngày 27 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Thánh Âutinh, Giám mục Cantơbơri.

Ngày 28 tháng 5 Chúa nhật

Màu đỏ. Chúa nhật 8 Mùa Phục Sinh. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc

Lễ vọng: St 11,1-9 hoặc Xh 19,3-8a.16-20b hoặc Ed 37,1-14 hoặc Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Lễ chính ngày: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Các xứ chầu 1 giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Hành vi vợ chộng có ý nghĩa gì?

T. Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa: sự kết hợp (là hành vi hiến thân cho nhau của đôi vợ chồng), và việc truyền sinh (là hành vi mở ngỏ cho việc sinh sản con cái). Không ai được phép phá vỡ sự liên kết bất khả phân ly, do Thiên Chúa thiết lập, giữa hai ý nghĩa đó của hành vi vợ chồng, bằng cách loại bỏ một trong hai ý nghĩa đó.

Ngày 29 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 8 thường niên. Tv tuần 4. Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội thánh.

Các bài đọc

Lễ nhớ: St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14; Ga 19,25-27.

Ngày thường: Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

Ngày 30 tháng 5

Màu xanh. Thứ 3 tuần 8 thường niên. Các bài đọc: Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

Ngày 31 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 8 thường niên. Các bài đọc: Xp 3,14-18a; Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.

Bế mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Khai mạc Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang