Tắt Quảng Cáo [X]

Hướng dẫn thực hành để nhận được Ơn Toàn Xá vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

08:55 22/04/2022
hoc du

Chúng ta hãy nhớ cám ơn Thánh Gioan Phaolô II, và Thánh Maria Faustina Kowalska, vào ngày Chúa Nhật 24 tháng Tư sắp tới đây, vì khi Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót lại đến, các tín hữu lại có cơ hội nương náu trong sâu thẳm lòng thương xót của Chúa Kitô khi nhận được Ơn Toàn Xá hoặc Ơn Tiểu Xá

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót là gì?

Thưa: Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót là Chúa Nhật sau Lễ Phục Sinh mỗi năm. Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót lần đầu tiên được công bố trong một bài giảng vào tháng Tư năm 2000 do Đức Gioan Phaolô II đưa ra trong Thánh lễ kỷ niệm việc phong thánh cho nữ tu Maria Faustina Kowalska.

Thánh Faustina là một nữ tu người Ba Lan, là người đã nhận được những thông điệp tiên tri từ Chúa Kitô. Những thông điệp này bao gồm những mạc khải về lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa – và nghĩa vụ của sơ ấy là phải truyền bá thông điệp đến thế giới, như được ghi lại trong nhật ký của sơ, có nhan đề “Lòng Thương Xót Chúa trong tâm hồn tôi.”

Đức cố giáo hoàng đã nói trong bài giảng của mình rằng “ánh sáng của lòng Chúa thương xót, mà Chúa mong muốn trở lại thế giới qua đặc sủng của Sơ Faustina, sẽ soi đường cho những người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba.”

Trong một sắc lệnh vào tháng 6 năm hai ngàn không trăm lẻ hai, Đức Gioan Phaolô II đã ban Ơn Toàn Xá và Ơn Tiểu Xá cho những tín hữu tuân giữ một số thực hành sùng mộ vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót mỗi năm. Ngài đưa ra sắc lệnh này để truyền cảm hứng cho các tín hữu trong việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.

Ơn Toàn Xá là gì?

Thưa: Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội.

Làm sao nhận được Ơn Toàn Xá vào Chúa Nhật 24 tháng Tư tới đây?

Các điều kiện luật định để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tuy nhiên, theo sắc lệnh được Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Ông Krzydztof Nykiel, Nhiếp chính, ký ngày 19 tháng 3, 2020, trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay khi có thể.

Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá trong Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, được công bố vào năm hai ngàn không trăm lẻ hai, cũng dạy rằng chúng ta phải đến nhà thờ vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót “với tinh thần hoàn toàn từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi” và tham gia vào các buổi cầu nguyện được tổ chức để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Các tín hữu có thể viếng Thánh Thể được trưng bày hoặc trong nhà tạm, và đọc kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và một lời cầu nguyện thành kính với Chúa Kitô được đưa ra trong Nghị định là “Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con tin cậy nơi Chúa!”

Nếu vì ngăn trở chính đáng, tôi không thể đến nhà thờ thì sao?

Thưa: Những người bị bệnh, hoặc những ai không thể đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật 24 tháng Tư tới đây, vì các lý do bất khả kháng, chẳng hạn nhà thờ bị đóng cửa vì đại dịch, vẫn có thể nhận được Ơn Toàn Xá; miễn là đọc một kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính trước ảnh Chúa Giêsu; sau đó đọc “Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con tin cậy nơi Chúa.”

Đối với những tín hữu không thể hoàn thành những nghĩa vụ đó, chẳng hạn như những ai đang phải chăm sóc các bệnh nhân trong bệnh viện, các binh sĩ đang phải chiến đấu ở tiền tuyến; họ vẫn có thể nhận được một Ơn Toàn Xá; nếu “với ý định thiêng liêng”, người ấy hiệp nhất với tất cả các tín hữu, dâng lời cầu nguyện và những đau khổ của họ cho Chúa Kitô, thì họ có thể nhận được Ơn Toàn Xá. Họ cũng phải có ý định đi xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha càng sớm càng tốt.

Ơn Tiểu Xá trong dịp này

Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá trong Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, được công bố vào năm hai ngàn không trăm lẻ hai, cũng quy định ban Ơn Tiểu Xá cho những ai vào ngày Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót cầu nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con tin cậy nơi Chúa!”


Nguồn: Vietcatholic News

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang