Tắt Quảng Cáo [X]

Danh sách Giám mục gốc Việt phục vụ tại nước ngoài

09:07 11/12/2023

Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay có 29 Giám mục đương nhiệm23 Giám mục nghỉ hưu. Có 7 Giám mục gốc Việt đang phục vụ tại nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại.

Danh sách Giám mục gốc Việt phục vụ tại nước ngoài

STT TÊN GIÁM MỤC KHẨU HIỆU CHỨC VỤ – GIÁO PHẬN QUỐC GIA NGÀY SINH VÀ TUỔI
01 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho
muôn dân
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Togo và Bénin
15 tháng 4, 1949 (73 tuổi)
02 Tôma Nguyễn Thái Thành Ngài dẫn dắt tôi Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Orange Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (69 tuổi)
03 Giuse Nguyễn Thế Phương Đứng vững trong Chúa Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kamloops Canada 25 tháng 3, 1957 (65 tuổi)
04 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Hãy ra khơi Giám mục chính tòa.png GM chính tòa GP. Paramatta
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc 3 tháng 12, 1961 (60 tuổi)
05 Gioan Trần Văn Nhàn Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta Hoa Kỳ 6 tháng 2, 1966 (56 tuổi)
06 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Thầy ở cùng các con Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Toronto Canada 8 tháng 5, 1966 (56 tuổi)
07 Micae Phạm Minh Cường Hiệp nhất trong Chúa Kitô Giám mục phụ tá.png Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego Hoa Kỳ 27 tháng 1, 1967(57 tuổi)

Ghi chú

Giám mục trống tòa.png: Nguyên Giám mục/ Tổng giám mục

Hồng y.png: Hồng y

Tổng giám mục.png: Tổng giám mục

Giám mục chính tòa.png: Giám mục chính tòa

Giám mục phụ tá.png: Giám mục phụ tá

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang