Tắt Quảng Cáo [X]

Đạo Công giáo có quá hà khắc hay không, hay tùy vùng miền về việc kết hôn ngoại đạo ?

10:00 04/04/2022
hoc du

Kính thưa Cha, xin Cha cho con hỏi. Con là con trai người ngoài công giáo, con yêu một cô gái có đạo công giáo, nhưng khi tiến đến hôn nhân thì chúng con vướng vào 1 trở ngại. Gia đình nhà con thì không vấn đề gì, theo gì cũng được miễn sao con cái hạnh phúc, nhưng gia đình nhà cô ấy không chấp nhận cô ấy lấy con, mặc dù con chấp nhận theo công giáo, và chấp nhận không phá đạo. Nhưng gia đình cô vẫn không tin sợ con theo rồi lại bỏ đạo, và chấp nhận như vậy, bắt cô ấy phải lấy người theo đạo? Con hỏi Công giáo có quá hà khắc hay không, hay công giáo tùy tùng vùng miền có sự phân biệt như vậy? Phải chăng do hủ tục lạc hậu? Con cám ơn Cha!

Đáp:

Quả thật, tôi cảm thấy băn khoăn vì những người có đức công giáo nhưng lại thể hiện một thái độ hơi quá khích trong đời sống đức tin, và từ thái độ đó dễ làm cho người khác hiểu lầm về đức tin Công giáo.Thật vậy, sống đức tin công giáo không phải là giữ một công thức, nhưng là thể hiện một cuộc gặp gỡ với một con người: Đức Giêsu Kitô, và cuộc gặp gỡ này, người ta bắt gặp một niềm vui và hy vọng, và sau khi gặp được rồi người Kitô hữu chia sẻ niềm vui này với người khác, với ước mong người khác cũng gặp được niềm vui và hy vọng này.

Vì thế, thái độ của gia đình bạn gái bạn không biểu tỏ đúng đắn đức tin của người Kitô hữu, bởi Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa trao ban và người Kitô hữu luôn tìm mọi cách thế để hồng ân này được trao ban cho mọi người. Giới thiệu ơn cứu độ đến cho hết mọi người là nhiệm vụ của người Kitô hữu. Giáo Hội Công giáo luôn nhắn nhủ với con cái minh là phải hăng say giới thiệu Tin Mừng Chúa Kitô đến cho mọi thành phần trong xã hội trần thế.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng đã khẳng định: Tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong Giáo Hội hay ở mức độ đầo luyện nào về đức tin, cùng đều phải có trách nhiệm loan báo Tin Mừng (số 120). Như vậy Giáo Hội Công giáo đâu có khắc khe phải không bạn?

Trong vấn đề hôn nhân của bạn, bạn cũng hiểu cho những bậc làm cha mẹ luôn mong muốn cho con cái mình hạnh phúc, vì thế, khi cha mẹ bạn gái của bạn có nghi ngờ về bạn, bạn cũng hãy cảm thông, và bạn hãy tìm cách thuyết phục cha mẹ bạn gái bạn tin vào tình yêu của hai bạn, tin vào vào sự chân thành của bạn, có thể cha mẹ bạn gái bạn rơi tâm trạng lo sợ vì thiếu niềm tin vào các bạn trẻ hôm nay.

Thái độ của cha mẹ bạn gái bạn cũng chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc và đức tin của bạn gái bạn, chứ đây không là một hủ tục. Bạn hãy chứng tỏ tấm lòng thành của bạn. Chúc bạn thành công !


Nguồn: Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang