Tắt Quảng Cáo [X]

Chưa làm phép hôn phối có được rửa tội cho em bé mới sinh không ?

10:04 12/04/2022
hoc du

Xin Quý Cha cho con được hỏi vợ chồng con chỉ mới làm thủ tục Đính hôn, chưa làm phép Hôn phối- đám cưới rong Nhà thờ thì con của con mới sinh (1 tháng) có được xin Rửa tội không ạ! Hai vợ chồng con là người Công giáo. Con cảm ơn!

 

Đáp:

Theo Giáo luật hiện hành thì em bé có thể được lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Giáo luật điều 868 qui định:

(1) Ðể một nhi đồng được rửa tội cách hợp pháp, cần thiết phải:

1. có sự đồng ý của cha mẹ, ít là của một trong hai, hoặc của người thế quyền cha mẹ theo luật;

2. có hy vọng vững chắc rằng em bé sẽ được giáo dục trong đạo công giáo. Nếu hoàn toàn không có hy vọng, thì phải hoãn việc rửa tội dựa theo các quy định của luật địa phương, sau khi đã cho cha mẹ biết lý do.

(2) Trong cơn nguy tử, một nhi đồng con của cha mẹ công giáo, và thậm chí không công giáo, có thể được rửa tội cách hợp pháp, cho dù trái ý cha mẹ.

Thiết nghĩ em bé có đủ hai điều kiện mà Giáo luật đòi hỏi: (1) chính hai vợ chồng xin cho em bé được rửa tội, (2) có lý do để hy vọng em bé sẽ được giáo dục trong đạo công giáo bởi hai vợ chồng là người công giáo, và vẫn trung thành với đức tin công giáo.


Nguồn: Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang