Tắt Quảng Cáo [X]

🛑Bí Ẩn Những Người Lạ Mỗi Ngày Đến Viếng Mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh

03:32 30/12/2022
hoc du

Những Người Lạ Mỗi Ngày Đến Viếng Mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh – Hạt giống có chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Xin Cha cầu bầu cho chúng con 🙏

Mời xem video:

Nếu video không tự phát, xin vui lòng bấm vào đây để xem video từ Youtube:🛑Bí Ẩn Những Người Lạ Mỗi Ngày Đến Viếng Mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang