Tắt Quảng Cáo [X]

Bất ngờ phép lạ của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp

11:29 18/03/2022
hoc du

Tôi là Terexa Nguyễn Thị La Phương thuộc Giáo xứ Tam Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh.


Mới đây trên nhóm Chia sẻ về các phép lạ của Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, 1 nhân chứng đã được ơn phép của Cha chia sẻ về phép lạ được Cha ban ơn, chị tên là Têrêxa Nguyễn Thị Lan Phương, thuộc giáo xứ Tam Hải, Tam Châu, Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xin được chia sẻ bài viết như sau:

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang