Tắt Quảng Cáo [X]

Trong nhà vừa để bàn thờ Công Giáo vừa để bàn thờ Phật Giáo được không?

10:02 20/10/2022

Trong nhà vừa để bàn thờ Công Giáo vừa để bàn thờ Phật Giáo được không? | LM Nguyễn Khắc Hy giải đáp

 

Nếu video không tự phát, xin vui lòng bấm vào đây để xem video từ Youtube: Trong nhà vừa để bàn thờ Công Giáo vừa để bàn thờ Phật Giáo được không? | LM Nguyễn Khắc Hy giải đáp


Nguồn: Trong Video 🙂

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang