Tắt Quảng Cáo [X]

Âm Mưu của Hội Tam Điểm – Bài giảng của ĐC Phê rô Nguyễn Văn Khảm

10:18 02/03/2023

Nội dung chính trong bài giảng hôm nay:
Tuần 44
• Giải đáp: Giáo hoàng Alexandre VI – Vết nhơ trong lịch sử Giáo hội
• Bài học từ sự kiện giao quyền chính trị
• Giải đáp: Về việc lấy cuộc đời, hình ảnh các vị lãnh đạo tôn giáo làm trò chơi
• Giải đáp: Xin lễ hay mua lễ
• Tiên tri Giêrêmia: giao ước mới (Gr 31,31-34).
Xin quý vị luôn đồng hành và cộng tác với chúng con bằng cách chia sẻ các bài giảng này để Lời Chúa được loan truyền đến với tất cả mọi người.
————


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang