Tắt Quảng Cáo [X]

🔴Thông Báo 1 Linh mục VN vừa mất ở Tòa Giám Mục

10:37 09/10/2023
hoc du

Ai tín: LINH MỤC PHÊRÔ HỒ MẠNH TÍN thuộc Giáo phận Nha Trang đã qua đời lúc 11g45, Chúa Nhật ngày 08 tháng 10 năm 2023, tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !

Nguồn tin: VP. TGM Nha Trang

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang