Tắt Quảng Cáo [X]

Ai Ngờ Được Xứ Đạo Đóng Đinh Thật Không Ăn Chay Thứ Sáu Tuần Thánh – Xin Cầu Nguyện Giáo Hội

11:03 07/04/2023

Có Xứ Đạo cho phép không phải kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang