Tắt Quảng Cáo [X]

15 ơn lành Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần chuỗi Mân Côi

11:58 07/02/2023
hoc du

Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan de la Roche, O.P. đã được Đức Mẹ trao cho nhiệm vụ công bố 15 Lời Hứa sau đây cho những người siêng năng cầu nguyện Kinh Mân Côi:
1.
Bất cứ ai trung thành lần chuỗi Mân Côi để phụng sự Mẹ sẽ nhận được nhiều ơn huệ lớn lao.

2. Mẹ hứa sẽ đặc biệt bảo vệ / và ban tối đa ơn huệ cho tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi.

3. Chuỗi Mân Côi sẽ là một áo giáp vững chắc, chống lại hỏa ngục. Chuỗi Mân Côi sẽ tiêu diệt trụy lạc, giảm thiểu tội lỗi, và chiến thắng mọi thuyết lạc giáo.

4. Mẹ sẽ giúp cho các con phát triển nhân đức và việc lành; các con sẽ được Chúa nhân lành thương xót; lòng trí các con sẽ được giải thoát khỏi đam mê và hư ảo thế gian, và tâm hồn các con sẽ được nâng lên để biết ham muốn các giá trị vĩnh cửu. Ôi, phải chi linh hồn các con sử dụng những phương tiện này để tự thánh hóa.

5. Linh hồn nào tin cậy Mẹ bằng việc lần chuỗi Mân Côi sẽ không bị diệt vong.

6. Bất cứ ai thành tâm lần chuỗi Mân Côi, và chú ý suy gẫm các mầu nhiệm thánh sẽ không bị tai họa chế ngự. Người đó sẽ không bị Thiên Chúa công thẳng trừng trị, và nó cũng sẽ không phải bất đắc kỳ tử; nếu nó sống công chính, thì sẽ sống trong ơn nghĩa Chúa, và đáng được hưởng sự sống muôn đời.

7. Bất cứ ai thật sự sùng kính kinh Mân Côi thì sẽ không chết trước khi nhận được các bí tích của Hội Thánh.

8. Tất cả những ai trung kiên lần chuỗi Mân Côi sẽ được ánh sáng và nguồn ơn phúc phong phú của Chúa soi sáng cho khi còn sống ở thê gian này / và trong giờ chết; trong giờ chết họ sẽ được thông phần vào công nghiệp của các thánh trên trời.

9. Mẹ sẽ giải thoát cho tất cả những ai có lòng sùng kính Kinh Mân Côi khỏi lửa luyện tội.

10. Những người con trung tín với Chuỗi Mân Côi sẽ xứng đáng được hưởng mức độ vinh quang cao trên thiên đàng.

11. Mẹ sẽ ban cho con tất cả những gì con xin bằng việc lần chuỗi Mân Côi.

12. Tất cả những ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được Mẹ trợ giúp trong mọi trường hợp cần thiết.

13. Mẹ đã được Chúa Giêsu, Con Thần Linh của Mẹ, ban cho tất cả những ai cổ võ truyền bá việc lần chuỗi Mân Côi đặc ân là lúc nào cũng được toàn thể triều thần Thiên Quốc phù hộ trong cuộc sống trần thế và trong lúc lâm chung.

14. Tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi đều là con cái của Mẹ, và là anh/em của Chúa Giêsu Kitô, Con Duy Nhất của Mẹ.

15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ chắc chắn cho phần rỗi linh hồn.

(Thông điệp này được ban cho thánh Dôminicô và chân phước Alan de la Roche, Dòng Đa-minh)
Đức TGM Patrick J. Hayes, D.D. (Tiến Sĩ Thần Học), tổng giáo phận New York, phê chuẩn.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang