Tắt Quảng Cáo [X]

Uống thuốc ngừa thai có bị vạ tuyệt thông không?

10:00 16/04/2022

Thưa cha, con đã có ba con rồi, hoàn cảnh cũng khó khăn nên không dám sinh nữa. Vì không biết thuốc ngừa thai khẩn cấp còn có tác dụng giống như phá thai nữa nên mấy năm nay thỉnh thoảng con có uống. Bây giờ tìm hiểu con mới thấy mình có tội. Con rất lo sợ, con có bị vạ tuyệt thông không thưa Cha? Xin cha giải thích cho con con cảm ơn cha.

 

Đáp:

Công Đồng Vat. II trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã nói đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc sinh nở và giáo dục con cái. Để thi hành trách nhiệ cách chỉnh chu, Hiên chế có nói đến việc sinh con có kế hoạch:

Khi thực thi bổn phận truyền sinh và giáo dục với nhận thức đó chính là sứ mệnh riêng của mình, đôi vợ chồng nhận ra họ là những người đang cộng tác và diễn đạt tình yêu của Thiên Chúa Tạo Hóa.

Vì thế, họ sẽ chu toàn bổn phận với ý thức trách nhiệm vừa của con người, vừa của những Kitô hữu, và, trong thái độ tôn kính tuân phục Thiên Chúa, với sự đồng ý và nỗ lực chung, họ sẽ cùng đưa ra một phán đoán chính xác, bằng cách xét đến thiện ích của họ cũng như của con cái đã sinh ra hay tiên liệu sẽ có, nhận định về những điều kiện vật chất cũng như tinh thần của tình trạng sinh sống theo từng thời điểm, sau hết cũng biết quan tâm đến thiện ích của gia đình, của xã hội trần thế và của chính Giáo Hội. (Vui Mừng và Hy Vọng, số 50).

Như vậy Giáo Hội không khuyến khích sinh con cách bừa bãi, nhưng việc sinh con có kế hoạch cùng không có nghĩa là hành động cách tùy tiện nhưng cần quyết định cách có ý thức trách nhiệm, nghĩa là “họ luôn được lương tâm hướng dẫn, một lương tâm phù hợp với chính lề luật Thiên Chúa, và họ cần tuân phục huấn quyền Hội thánh hằng giải thích một cách chân thật lề luật này dưới ánh sáng Tin Mừng”.

Vì vậy việc uống thuốc tránh thai Tránh thai là đi ngược lại với Giáo Huấn của Giáo Hội về việc sinh con có kế hoạc với tinh thần trách nhiệm được lương tâm hướng dẫn. Nó gây hỗn loạn nghiêm trọng đạo đức, và cấu thành một trọng tội. Bởi thế, hành vi này bị kiên quyết lên án bởi Giáo Hội.

Việc uông thuốc ngừa thai khẩn cấp trên lý thuyết y khoa thi đó không phải là phá thai, nhưng trên thực tế vì thuốc ngừa thai cấp kỳ ngoài tác dụng làm ngăn cản quá trình rụng trứng, hoặc ngăn cản quá trình thụ tinh, nó còn ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ ở trong tử cung, tức là loại trừ mầm sống phát triển.

Do đó dưới cái nhìn luân lý, có thể được coi là hành vi cộng tác vào việc phá thai. Trước đây vì không biết, hành vi của chị không cấu thành tội cộng tác phá thai, nhưng việc uống thuốc ngừa thai của chị là trọng tội. Chị hãy sám hối và đến với cha giải tội. Tại tòa giải tội cha giải tội sẽ giuuýp chị tìm lại được bình an.

Chị nên nhớ vạ tuyệt thông không là hình phạt đời đời Giáo Hội dành cho phạm nhân. Tại tòa giải tội, chị được tha tội và tha vạ. Thông thường, vạ liên quan đến việc phá thai thì chỉ có Đức Giám Mục mới tha được vạ này, nhưng nhiều nơi, Đức Giám Mục trao năng quyền tha vạ này cho các linh mục giải tội.

Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh cha Phanxicô cho phép tất cả các linh mục giải tội được quyền tha tội và tha vạ liên quan đến việc phá thai. (Thơ gửi Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng của Đuwsc thánh cha Phanxico đề ngày 1-9-2015).

Thân ái chào chị !


Nguồn: Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang