Tắt Quảng Cáo [X]

Thông báo của TGM Vĩnh Long về vạ tuyệt thông tiền kết cho Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tường

09:20 02/11/2023
hoc du
Thông báo của TGM Vĩnh Long về vạ tuyệt thông tiền kết cho Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tường

Toà Giám mục Vĩnh Long vừa ra thông cáo Vạ tuyệt thông tiền kết đối với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường vì những quan điểm Giáo lý sai lạc với Đức tin tinh tuyền của Hội Thánh Công Giáo.

Được biết sau khi Cha Giám quản, Hội đồng tư vấn và một số Cha đã trao đổi với Cha Tường, Toà Giám mục Vĩnh Long đã gửi một bức thư riêng cho Cha Tường và xin Cha về Nhà thờ Phường Tư, là giáo xứ nơi Cha Giám Quản Giáo phận đang ở, để Cha tịnh dưỡng và bình tâm suy nghĩ, sám hối. Đồng thời Toà Giám mục Vĩnh Long cũng gửi một Thư thông cáo cho Họ đạo Thành Thới, nơi Cha Tường công tác mục vụ, để thông báo việc cho Cha Tường về nghỉ dưỡng tại Nhà thờ Phường Tư, với lý do là sức khoẻ, nhằm giữ thể diện cho Cha Tường. Nhưng trong Thánh lễ hôm Chúa Nhật 18-05-2014, sau khi Cha quản hạt công bố lá thư của Toà Giám mục thì Cha Tường đã dùng những ngôn từ phê phán, chỉ trích Toà Giám mục và xách động giáo dân phản đối, nặng lời chưởi bới các Cha đến dâng lễ hôm đó.

Vì thế, buộc lòng vào ngày 23-05-2014, Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám quản Giáo phận Vĩnh Long, đã gửi thư thông cáo đến từng giáo xứ và yêu cầu đăng trên các trang mạng, để thông báo việc vạ tuyệt thông tiền kết đối với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, đồng thời Giáo phận Vĩnh Long bác bỏ mọi thông tin lẫn lời giảng dạy của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã tuyên bố trên mọi phương tiện truyền thông.

Lá thư Toà Giám mục Vĩnh Long gửi Họ đạo Thành Thới:

Tác giả: Tòa Giám mục Vĩnh Long


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang