Tắt Quảng Cáo [X]

Không ngờ nhóm trừ quỷ Bảo Lộc loại nhau lúc này

10:51 06/04/2024
hoc du

Nhiều năm qua, tại tỉnh Lâm Đồng nổi lên những hoạt động của nhóm người có tên “Trừ quỷ Bảo Lộc” mang màu sắc mê tín, dị đoan, trái pháp luật, chữa bệnh phản khoa học…

Nhóm trừ quỷ bảo lộc của Nguyễn Thị Thương, các thành viên cốt cán đang dần dần rời bỏ nhóm và trở mặt, vì thấy nhiều điều bất hợp lý đang diễn ra tại đây. Chi tiết mời xem: 👇 👇 👇


 


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang