Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 1 năm 2024

01:32 01/01/2024
hoc du

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2024

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Hồng ân Chúa ban là sự đa dạng và phong phú trong Giáo hội

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra những đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn Ki-tô hữu, và khám phá ra sự phong phú nơi những truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.

Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

• Ngày 1/1 – Thứ Hai. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

• Ngày 2/1 – Thứ Ba Mùa Giáng Sinh.
Ca vịnh tuần I. Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

• Ngày 3/1 – Thứ Tư Mùa Giáng Sinh.
Kính Danh rất thánh Chúa Giêsu. Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.
1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.

• Ngày 4/1 – Thứ Năm Mùa Giáng Sinh.
Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.
1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

• Ngày 5/1 – Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh.
Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

• Ngày 6/1 – Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh.
Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
1 Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)

• Ngày 7/1 – CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.
Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm (xem trang 52-53). Không cử hành lễ Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond Peñafort). Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

• Ngày 8/1 – Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.
K
hông cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.
Is 42,1-4.6-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mc 1,7-11.

Hoặc:
Is 55,1-11 (hoặc 1 Ga 5,1-9); Mc 1,7-11.
Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B. Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

• Ngày 9/1 – Thứ Ba Tuần I Thường Niên.
Ca vịnh tuần I.
1 Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.

• Ngày 10/1 – Thứ Tư Tuần I Thường Niên.
1 Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

• Ngày 11/1 – Thứ Năm Tuần I Thường Niên.
1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

• Ngày 12/1 – Thứ Sáu Tuần I Thường Niên.
1 Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

• Ngày 13/1 – Thứ Bảy Tuần I Thường Niên.
Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, Cai tổng (1859); và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, Cai tổng (1859), Tử đạo.
1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17.

• Ngày 14/1 – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Ca vịnh tuần II. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.
1 Sm 3,3b-10.19; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

• Ngày 15/1 – Thứ Hai Tuần II Thường Niên.
1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

• Ngày 16/1 – Thứ Ba Tuần II Thường Niên.
1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

• Ngày 17/1 –Thứ Tư Tuần II Thường Niên.
Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ. Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.
1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

• Ngày 18/1 – Thứ Năm Tuần II Thường Niên.
1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mc 3,7-12.

• Ngày 19/1 – Thứ Sáu Tuần II Thường Niên.
1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

• Ngày 20/1 – Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.
Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo. Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo. Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

• Ngày 21/1 – CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
Ca vịnh tuần III.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA (ĐTC Phanxicô thiết lập ngày 30/9/2019).
Cử hành: – Rước sách Tin Mừng một cách trọng thể, khi tới cung thánh, sách Tin Mừng được đặt trang trọng trên bàn thờ;
– Khởi đầu Thánh lễ, xin quý cha nói về việc ĐTC Phan-xi-cô thiết lập Chúa nhật Lời Chúa và trong bài giảng, xin quý cha nói thêm về mối liên hệ giữa Lời Chúa với phụng vụ và với cộng đoàn tín hữu. Hơn nữa, có thể thêm một ý cầu nguyện trong Lời nguyện tín hữu về Lời Chúa.
Không cử hành lễ thánh A-nê, Trinh nữ, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.

• Ngày 22/1 – Thứ Hai Tuần III Thường Niên.
Thánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (1745), Tử đạo.
2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

• Ngày 23/1 – Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

• Ngày 24/1 – Thứ Tư Tuần III Thường Niên.
Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

• Ngày 25/1 – Thứ Năm Tuần III Thường Niên.
LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Có thể cử hành lễ an táng.

• Ngày 26/1 – Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.
Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ. Lễ nhớ có bài đọc riêng!
2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

• Ngày 27/1 – Thứ Bảy Tuần III Thường Niên.
Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ. Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

• Ngày 28/1 – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Ca vịnh tuần IV. Không cử hành lễ thánh Tô-ma A-qui-nô. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.
Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

• Ngày 29/1 – Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.
Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.
2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.

• Ngày 30/1 – Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.
Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; Mc 5,21-43.

• Ngày 31/1 – Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.
Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.
2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

*** *** ***

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang