Tắt Quảng Cáo [X]

Linh mục Công Giáo mang trong mình mùi chiên

12:02 08/10/2022
hoc du

Người mà chúng tôi muốn nói đến đây là Linh mục Anton Phê – rô Trần Văn Niên Ngài đang quản nhiệm giáo xứ La Nham – giáo phận Vinh nghệ an.

Ngày 6/10 /2022 Ngài và đoàn con giáo xứ cũng như ban bảo vệ sự sống giáo phận Vinh đã trực tiếp đến cứu trợ đồng bào lũ lụt ở Kỳ Sơn -nghệ an Chuyến cứu trợ của đoàn đã mang lương thực, nước uống, chăn màn và hỗ trợ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ Hơn những thế còn mang tinh thần.

Người mục tử nhân lành đến với đoàn chiên đặc biệt là bà con vùng lũ , đây cũng là thế hiện người mục tử sống hết mình vì đoàn chiên , người công giáo sống bác ái yêu thương không phân biệt lương giáo ,và sống tinh thần hiệp hành như giáo hội hằng mong ước và theo lời Chúa dạy :” Anh em hãy yêu thương nhau như .

Thầy đã yêu thương anh em”( Ga 13, 31-35). Được biết thêm Linh Mục Anton Phê-rô Trần Văn Niên hiện đang là Đặc Trách Bảo vệ sự sống giáo phận Vinh , ngoài công việc mục vụ ở giáo xứ Ngài còn làm việc chôn cất thai nhi bị bỏ rơi suốt hơn 16 năm qua , giúp đỡ trẻ em mồ côi ,xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ học bổng cho trẻ em nghèo , hiện tại ban bảo vệ sự sống cũng đã có một nhà trung tâm 2 tầng ở giáo phận Vinh để cưu mang những người kém may mắn, giúp đỡ công việc bảo vệ sự sống ngăn chặn nạn phá thai .

Thật ấm áp với những hành động đẹp của những người mục tử nhân lành đã đến “những vùng ngoại biên “ nhằm lan tỏa yêu thương trên khắp mọi nơi , mọi miền.


JB. Phạm Hồng Lĩnh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang