Tắt Quảng Cáo [X]

2 Linh mục TGP Huế được ĐTC Phanxicô phong tước Đức Ông – Xin chúc mừng!

10:56 06/01/2024
hoc du

Sáng ngày 6.1.2024, trong thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám mục Huế Giuse Nguyễn Chí Linh cho biết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định phong tước Đức ông cho hai linh mục tại TGP Huế.
Nghi thức công bố chứng thư do cha Barnaba Trần Đình Phục, Thư ký Tòa TGM Huế thực hiện. Theo đó, ngày 23.12.2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban tặng tước hiệu Đức Ông với cấp bậc tuyên úy Đức Thánh Cha cho cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện Huế và cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục.

Đức ông Antôn Dương Quỳnh sinh ngày 2.2.1949, chịu chức linh mục ngày 30.4.1975, hiện đang là Tổng Đại diện TGP Huế, kiêm Quản xứ Phanxicô, hạt Thành phố, TGP Huế.

Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh sinh ngày 8.1.1949, chịu chức linh mục ngày 29.4.1975, hiện đang là Đại diện Giám mục, kiêm quản xứ Gia Hội, TGP Huế.

Đức ông (Monsignor) là một tước vị danh dự do Đức Giáo Hoàng ban tặng theo đề nghị của các Giám mục địa phương cho một số linh mục có công trạng trong việc phục vụ Giáo hội tại các giáo phận trên toàn thế giới, hoặc cho các linh mục nhân viên của Tòa Thánh làm việc trong các cơ quan trung ương tại Giáo triều Rôma hay trong các phái bộ ngoại giao của Tòa Thánh ở các quốc gia trên thế giới. Tước vị này thường được viết tắt là Mgr, Msgr, hay Mons, và không phải là chức thánh trong Giáo hội. Tước hiệu này đã có từ lâu trong Giáo triều Rôma và theo thời gian cũng thay đổi nhiều với những cấp bậc, quyền lợi và trách vụ khác nhau.

Ngày 28.3.1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ra sắc chỉ (Motu proprio) Pontificalis Domus nhằm đơn giản hóa việc phân loại các tước vị Đức ông, theo đó có 3 bậc từ cao đến thấp như sau:

  1. Đệ Nhất Lục Sự của Tòa Thánh (tiếng Latin: Protonotarii Apostolicii). Cấp bậc này chia làm 2 bậc nhỏ hơn:
  2. a) Chánh Lục Sự (de numero): đây là cấp bậc cao nhất của tước vị, chỉ được phong cho 7 vị giáo sĩ thành Roma.
  3. b) Phó Lục Sự (supranumerarii): đây là cấp bậc cao nhất của tước vị có thể phong cho các giáo sĩ bên ngoài thành Roma.
  4. Giám chức Danh dự của Đức Giáo Hoàng (tiếng Latin Praelatos Honorarios Sanctitatis Suae).
  5. Tuyên úy của Đức Giáo Hoàng (tiếng Latin Cappellanis Sanctitatis Suae).

— — — — — —
Xem thêm:
Video: Nghi thức Phong tước Đức Ông cho Cha Antôn Tổng Đại diện và Cha Giuse Đại diện Giám mục
Video: TGP Huế chúc mừng Đức Ông Antôn Dương Quỳnh và Đức Ông Giuse Nguyễn Văn Chánh
Video: Đức Ông Antôn Dương Quỳnh và Đức Ông Giuse Nguyễn Văn Chánh bày tỏ tâm tình tri ân


Nguồn:  TGP HUẾ

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang