Tắt Quảng Cáo [X]

Tin vui: 13 người trong gia đình cùng chịu phép Rửa Tội trong 1 ngày

08:28 19/04/2022
hoc du

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chủ tế Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình và cử hành nghi thức ban các Bí tích khai tâm Kitô Giáo cho 19 anh chị em dự tòng, trong đó có 13 người là thành viên trong cùng một gia đình.

Vào lúc 9h00 Chúa Nhật Thường Niên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chủ tế Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình và cử hành nghi thức ban các Bí tích khai tâm Kitô Giáo cho 19 anh chị em dự tòng, trong đó có 13 người là thành viên trong cùng một gia đình.

19 dự tòng vinh dự được vị Chủ chăn của giáo phận Thái Bình ban Bí tích Thánh Tẩy gồm có 6 bạn trẻ và 13 thành viên gia đình ông Phạm Cao Sơn. Tất cả 19 dự tòng này đã tự nguyện tìm hiểu, học hỏi để gia nhập vào gia đình Hội Thánh.

Đây là niềm vui lớn lao không chỉ dành riêng cho các tân tòng mà còn là niềm vui chung cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Đặc biệt, với gia đình ông bà Giuse Phạm Cao Sơn cùng các anh chị con trai, con dâu trong gia đình, tất cả mọi người đọc lời tuyên hứa trong bí tích hôn phối; nhờ đó họ được hợp thức hóa bí tích dân sự.

Lời tuyên hứa ấy cũng là lời nhắc nhớ các thành viên trong gia đình gìn giữ mối tình thủy chung mà hôm nay họ đã thề hứa với nhau trước mặt cộng đoàn dân Chúa.

Như thế, từ đây Giáo Hội sẽ đón nhận thêm 19 Kitô hữu sẵn sàng lên đường rao truyền tình yêu và niềm vui ơn cứu độ.

Một khi đã đón nhận hồng ân Đức tin, họ được mời gọi trở nên “muối ướp mặn cho đời và ánh sáng cho cho trần gian”.


Nguồn: Đức Tin Jesus

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang