Tắt Quảng Cáo [X]
GIỚI THIỆU “TRONG BỤNG CÁ VOI”

Dự án “Trong bụng cá voi” được lập ra với mục đích chính là lan truyền Lời Chúa và thúc đẩy các giá trị giáo dục Công giáo. Đối tượng chính chúng tôi nhắm tới chính là các giáo lý viên trẻ (GLV) và thế hệ gen Z tại Giáo hội Việt Nam, những người đang rất cần những kênh truyền thông để hỗ trợ nhiều mặt về đời sống tâm linh trong một xã hội thế tục. Chính những người trẻ ấy sẽ là lối dẫn cho thế hệ tương lai đến với Giáo hội.

Ngoài ra dự án này còn phục vụ việc nghiên cứu cho luận án tiến sĩ về GLV trẻ tại Việt Nam, cách riêng là GLV thuộc GenZ, của nghiên cứu sinh Martin Trần Minh Đức.

Kênh truyền thông “Trong bụng cá voi” được gợi hứng từ câu chuyện ngôn sứ Giô-na được Chúa sai đến rao giảng tại thành Nineveh (một thành tội lỗi). Thành này tượng trưng cho hành trình của mỗi GLV trẻ khi bắt đầu sứ mạng của họ, nhất là trong một xã hội vô thần như Việt Nam, cùng với đó là xu hướng tục hoá chung của toàn thế giới, khi sẵn sàng chối bỏ các giá trị tốt đẹp của Tin Mừng .

“Trong bụng cá voi” sẽ như một người bạn đồng hành với các GLV trẻ, phù hợp, dễ tiếp cận và gần gũi hơn, với các chuyên mục sau:

Ngôn sứ bướng bỉnh: gồm các bài viết về sư phạm giáo lý.
Trong bụng cá voi: gồm các bài viết về linh đạo GLV, các kiến thức triết-thần.
Dưới tán cây thầu dầu: là diễn đàn để các GLV chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng của bản thân.
Vết cắn của sâu: gồm các bài viết về hiện trạng giáo dục nói chung và giáo lý nói riêng tại Việt Nam.

CHUYÊN MỤC:

Bài Viết:

lên đầu trang