Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: 2 Nữ tu vừa mới qua đời – Xin cầu nguyện !

09:14 22/10/2022

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho 2 Nữ tu mới được Chúa gọi về là Nữ tu Maria Madalena Pazzi Trần Thị Túc, GP Bùi Chu và Nữ tu Marie Gonzaga Lê Thị Nhành, GP Cần Thơ.

 

Cáo Phó Nữ tu Marie Gonzaga Lê Thị Nhành

Cáo phó Nữ tu Maria Madalena Pazzi Trần Thị Túc


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang