Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Thêm 1 Linh Mục Trẻ VN vừa qua đời – Xin cầu nguyện Lm Dominic Hạnh Nguyễn Đức Hạnh

10:57 29/12/2022
🛑RIP.
Trong niềm Tín Thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng báo tin

Linh Mục Đan Viện Trưởng
Dominic Hạnh – Nguyễn Đức Hạnh, OSB

Đã An Nghi Trong Chúa lúc 1:06PM, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2022
Tại Bệnh Viện Presbyterian, Dallas, Texas

Hưởng Dương 53 Tuổi
18 Năm Linh Mục
13 Năm Đan Viện Trưởng, Thành Lập Đan Viện Thiên Tâm


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang