Tắt Quảng Cáo [X]

Thầy bói Hòa bằng mọi giá qua mặt Giám Mục bằng thủ đoạn thế này? Tình tiết về Linh Mục giả

11:05 12/02/2023
Nguyện xin CHÚA Soi sáng cho Giáo hội của Chúa tại Việt Nam, khi đang gặp nhiều thách đố kẻ nội gián bên trong –kẻ phỉ báng CHÚA bên ngoài. Amen.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang