Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Nữ tu Cécile Marie LÊ THỊ DIÊU mới được Chúa gọi về

11:51 15/12/2022

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX
TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG

“Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4)

CÁO PHÓ
Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng
Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin

Nữ tu : Cécile Marie LÊ THỊ DIÊU

Sinh ngày : 19.04.1941

Tại : Bò Ót – Cần Thơ

Nhập Dòng : ngày 02.02.1959

Khấn Dòng : ngày 31.05.1961

Khấn Trọn : ngày 02.07.1969

Đã được Chúa gọi về với Người lúc 10:45 ngày 14.12.2022 , tại Tu viện Cù Lao Giêng

Hưởng thọ : 81 tuổi

Khấn Dòng : 61 năm

Nghi thức Nhập quan lúc : 16:00 ngày 14.12.2022

Nghi thức Di quan lúc : 15:45 ngày 15.12.2022

Thánh lễ An táng lúc : 16:00 ngày 15.12.2022 tại Nguyện đường Tu viện Cù Lao Giêng

Quá trình phục vụ :

– Từ năm 1960 – 1961 : Bảo Lộc
– Từ năm 1961 – 1969 : Chánh toà Cần Thơ
– Từ năm 1969 – 1970 : Long Xuyên
– Từ năm 1971 – 1972 : Năng Gù
– Từ năm 1972 – 1975 : Nhà Chung Cần Thơ
– Từ năm 1975 – 1988 : Cái Đôi
– Từ năm 1988 – 1993 : Bảo Lộc & Cà Mau
– Từ năm 1993 – 1999 : Mong Thọ
– Từ năm 1999 – 2006 : Tu viện Cù Lao Giêng
– Từ năm 2006 – 2012 : Tân Châu
– Từ năm 2012 – 2017 : Kêng Xáng
– Ngày 02.11.2017 : Nhà hưu dưỡng thánh Gioan – Cù Lao Giêng
Xin cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Cécile Marie Lê Thị Diêu được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Kính Báo

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang