Tắt Quảng Cáo [X]

Tiểu sử Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo Phận Vinh

02:59 29/08/2022
hoc du

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên sinh ngày 7/1/1927 tại Giáo họ Tràng Lưu, Giáo xứ Tràng Lưu, Hạt Ngàn Sâu (Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Thân sinh ngài là cụ J.B. Cao Ðình Tùng (mất 1967) và bà cụ Anna Nguyễn Thị Ðích (mất 1968). Gia đình gồm có 5 con trai, 2 con gái mà ngài là con đầu lòng.
Cậu Phaolô đã sớm dâng mình cho Chúa, lên 11 tuổi cha Phaolô Kim quản xứ Thượng Nậm nhận đỡ đầu và gửi đi Trường Tập Xuân Phong.

* 13/8/1938: Nhập học Trường Tập Xuân Phong.
* 13/8/1942: Vào học Tiểu Chủng viện Xã Ðoài.
* Năm 1950, mãn trường Tiểu Chủng viện, thầy Phaolô về giúp Sở Quản lý Nhà Chung Xã Ðoài, giúp cha Phêrô Cát, quản lý.
* Ðầu năm 1955, được gọi vào trường Ðại Chủng viện Xã Ðoài và tuần tự tiến chức:
* 1/5/1957: Gia nhập hàng giáo sĩ.
* 21/12/1957: Chịu các chức nhỏ.
* 31/1/1959: Chịu chức Phụ phó tế.
* 1/2/1960: Chịu chức Phó tế
* 14/5/1960: Chịu chức Linh mục do bàn tay Ðức Giám mục J.B. Trần Hữu Ðức.

Từ đây, trên bước đường tông đồ, Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên hoạt động hết mình, không quản mệt nhọc gian lao.

* 12/7/1960: Quản xứ Quy Hậu. 11 năm phục vụ giáo xứ miền núi.
* 13/8/1971: Ngài được về đảm nhiệm chức Quản lý Tòa Giám mục.
* 1977: Khởi công xây dựng lại nhà thờ Chính toà.
* 1980: Được bầu làm Tổng đại diện. Kiêm 2 hạt Nhân Hoà và Xã Ðoài.
* Ngày 1/11/1992 nhận Tông Sắc Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó.
* Ngày 19/11/1992: Lễ Tấn phong Giám mục tại Xã Đoài do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.

Khẩu hiệu: “CÙNG CHỊU ÐÓNG ÐINH VÀO THẬP GIÁ VỚI CHÚA KITÔ”.

Ngày 11/12/2000: Kế vị Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh thay thế Ðức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 81 tuổi nghỉ hưu.

Ngày 13/5/2010, sau 10 năm làm chủ chăn coi sóc giáo phận, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài, đồng thời đặt Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục chính tòa kế nhiệm.


Nguồn: GP Vinh

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang